۱۲۰۰ دستگاه موتورسیکلت برای محیط بانان خریداری شد

سازمان حفاظت محیط زیست قرارداد خرید ۱۲۰۰ دستگاه موتورسیکلت را به منظور تامین تجهیزات مورد نیاز محیط بانان امضا کرد.