کمک بانک جهانی به چهل شهری که تهران جزوشان نیست

 

بانک جهانی روز چهارشنبه توافقنامه ای را با چهل شهر دنیا امضا کرد که بر اساس آن زمینه ی همکاری مالی و فنی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و اثرات تغییرات اقلیمی فراهم شود. این پروژه همچنین زمینه ی سنجش و گزارش مستمر میزان دی اکسید کربن را در این شهرها فراهم می کند. در حال حاضر استاندارد فراگیری در این حوزه وجود ندارد. سرمایه گذاری سال گذشته ی بانک جهانی در حوزه ی مقابله با اثرات تغییرات اقلیمی حدود 6.4 میلیارد دلار بوده است و شهرداران شهرهای مورد نظر از دسترسی به این منابع ابراز خوشحالی کرده اند. مرجع خبر نیویورک تایمز است. نقشه ی این شهرها به صورت زیر است.

 

گروه چهل شهر

 

The World Bank signed an agreement on Wednesday with mayors from 40 of the world’s biggest cities to work on technical and financial assistance for projects to minimize the effects of climate change.