طرح محیط زیستیِ فرانسه برای مقابله با گرمایش زمین

قانونگذاران در فرانسه در اقدامی با هدف مقابله با گرمایش زمین در جهت منع پروازهای داخلیِ کوتاه در مسیرهایی که امکان سفر با قطار وجود دارد، گام برداشته اند.  ... “طرح محیط زیستیِ فرانسه برای مقابله با گرمایش زمین”

ادامه ←