عوامل اقتصادي -اجتماعي موثر بر جنگل زدايي کشورهاي منتخب کاربرد نظريه زيست محيطي کوزنتس

فاطمه نصرنيا دانش آموخته کارشناسي ارشد دانشكده كشاورزي، دانشگاه شيراز عبدالكريم اسماعيلي استاديار اقتصاد کشاورزي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه شيراز چكيده جنگل‌زدايي به عنوان يکي از بزرگ‌ترين مشکلات زيست‌محيطي جهاني شناخته شده است. از طرف ديگر جنگل‌زدايي بـه عنـوان يکـي از مؤلفه‌هاي اصلي تغييرات بهره‌برداي از زمين و به عنوان بزرگترين تهديد براي تنوع محيط زيست جهاني به ثبت رسيده است. در اين مطالعه بااستفاده از تئوري زيست محيطي کوزنتس، عوامل مؤثر بر جنگل‌زدايي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از بررسي ٧١ کـشور نـشان مي‌دهد که منحني زيست کوزنتس براي مجموعه منتخب صادق نيست.از طرف ديگر افزايش جمعيت در اين کشورها توام با جنگل‌زدايـي بيشتر است. به علاوه نتايج نشان‌دهنده اين واقعيت است که نرخ رشد بالاتر GDP سرانه از ميزان جنگل‌زدايي مي‌کاهد. در نهايـت بهبـود در نهادهايي‌ که از طريق افزايش دموکراسي، بهبود آزادي‌هاي فردي، حقوق شهروندي و ايجاد نقش قانون، آزادي‌هاي مدني و سياسي را بهبود مي‌بخشند، از  ... “عوامل اقتصادي -اجتماعي موثر بر جنگل زدايي کشورهاي منتخب کاربرد نظريه زيست محيطي کوزنتس”

ادامه ←

نرم‌افزار تخصصی اقتصادسنجی Eviews 6

با سلام نرم‌افزار تخصصی Eviews یکی از بهترین و پرکاربردترین نرم‌افزارها در حوزه اقتصادسنجی است. می‌توانم بگویم که بیش از 75 درصد پایان‌نامه‌هایی که در سطح کارشناسی ارشد و دکترای رشته اقتصاد نوشته می‌شوند، از مدلهای اقتصادسنجی استفاده می‌کنند. به روز بودن این نرم‌افزار و سهولت کار کردن با آن از جمله ویژگی‌هایی است که باعث شده است بیشترین کاربرد را در رشته اقتصاد داشته باشد. در حوزه اقتصاد محیط زیست هم مدلهای اقتصادسنجی بسیار پرکابرد هستند. از 8 نفر دوستانم که دانشجوی کارشناسی ارشد ورودی سال 1385 اقتصاد محیط زیست دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه هستند، 7 نفر از مدلهای اقتصادسنجی در پایان‌نامه‌هایشان استفاده کردند. مدل پایان‌نامه خود من هم اقتصادسنجی بود. لینک دانلود این نرم‌افزار را برای علاقه‌مندان در وبلاگ قرار می‌دهم. لینک دانلود نرم‌افزار Eviews 6  ... “نرم‌افزار تخصصی اقتصادسنجی Eviews 6”

ادامه ←

فروض منحنی کوزنتس زیست‌محیطی: یک بررسی

مقاله‌ای که در ادامه لینکش را گذاشتم، تقریباً جامع‌ترین و کامل‌ترین مقاله در مورد مبانی نظری و فروض منحنی کوزنتس است که تابحال دیدم. من از این مقاله در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خودم خیلی استفاده کردم. خواندنش را به علاقه‌مندان و کسانی که می‌خواهند در این زمینه کار کنند، توصیه می‌کنم. Environmental Kuznets Curve Hypothesis: A Survey Soumyananda Dinda متن مقاله را در اینجا بخوانید!  ... “فروض منحنی کوزنتس زیست‌محیطی: یک بررسی”

ادامه ←

یک مقاله دیگر در مورد رابطه رشد اقتصادی و آلودگی

بررسی رابطه علیت بین تولید ناخالص داخلی و حجم گازهای گلخانه‌ای در ایران( مطالعه موردی: گاز دی اکسید کربن) زهره شعبانی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران ایرج صالح استادیارگروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران سعید یزدانی دانشیارگروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران. چکیده از آنجا که بررسی ابعاد اقتصادی انتشار گازهای گلخانه‌ای و آثار زیست‌محیطی مربوطه، خصوصاً در شرایط کنونی که حجم گازهای گلخانه‌ای با روندی صعودی درحال افزایش می‌باشند، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است، لذا دراین مطالعه وجود رابطه بین انتشار گاز گلخانه‌ای دی اکسیدکربن و میزان تولید ناخالص داخلی واقعی ایران طی سالهای 1339 الی 1378 بررسی شده و با استفاده از نتایج حاصله به تحلیل منحنی زیست محیطی کوزنتس مربوطه در شرایط ایران پرداخته شده است. جهت دستیابی به این اهداف، از آزمون استاندارد علیت گرنجر و  آزمون علیت هسیائو استفاده شده و تابع درجه دوم با استفاده از روش OLS برآورد گردیده است. نتایج  ... “یک مقاله دیگر در مورد رابطه رشد اقتصادی و آلودگی”

ادامه ←

یک مقاله در مورد توسعه اقتصادی و آلودگی

توسعه ی اقتصادی و آلودگی محیط زیست در کشورهای عضو پیمان کیوتو و کشورهای آسیای جنوب غربی زهرا نصراللهی استادیار – عضو هیأت علمی دانشکده‌ی اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد مرضیه غفاری گولک دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری متن مقاله را در اینجا بخوانید!  ... “یک مقاله در مورد توسعه اقتصادی و آلودگی”

ادامه ←