تنها جزیره ایرانی خزر زیر سایه سفر معاون اول ریاست‌جمهوری

گفتگوی حر منصوری با روزنامه شهروند در مورد بازدید  جهانگیری  و ابتکار معاونان رئیس جمهور از جزیره آشوراده .تنها جزیره …  ... “تنها جزیره ایرانی خزر زیر سایه سفر معاون اول ریاست‌جمهوری”

ادامه ←

درمان ایرانی خشکیدگی درختان چنار توسط محقق بهشهری ساکن شاهرود

زرد شدن برگ درختان یا رنگ پریدگی برگهای چنار ناشی از عارضه کلروز آهک است چرا که وجود آهک فراوان …  ... “درمان ایرانی خشکیدگی درختان چنار توسط محقق بهشهری ساکن شاهرود”

ادامه ←