کاهش سرعت، زمین را نجات می‌دهد

تخمین زده می‌شود که تا سال ۲۰۳۰ نزدیک به ۵میلیارد نفر از ۸.۵ میلیارد نفر جمعیت جهان در محیط‌های شهری زندگی خواهند کرد بنابراین سیاست‌گذاران باید شهرهایی بسازند که در طولانی‌مدت پایدار باشند و کاهش محدودیت‌های سرعت ممکن است راهبرد موثری در این زمینه باشد.