کاهش دمای تهران از فردا/ کیفیت مطلوب هوای پایتخت طی امروز

کاهش دمای هوای استان تهران از فردا (۲۳ مردادماه) و کیفیت مطلوب برای هوای پایتخت طی امروز (۲۲ مردادماه) پیش‌بینی می‌شود.