هشدار هواشناسی نسبت به تشدید بارش در کشور

سازمان هواشناسی نسبت به تشدید فعالیت سامانه بارشی در کشور هشدار داد و پرهیز از صعود به ارتفاعات را در برخی استان‌ها توصیه کرد.