هشدار هواشناسی نسبت به تداوم رگبار و رعد و برق در ۱۹ استان

سازمان هواشناسی نسبت به وقوع رگبار باران و رعدوبرق، وزش باد شدید موقتی در ۱۹ استان هشدار داد.