عملیات اطفای حریق جنگل‌ها مانند جبهه جنگ است، نیروهای مردمی را آموزش دهید

در ‌پی جانباختن چهار تن در جریان اطفای حریق تنگ هایقر واقع در شهرستان فیروزآباد استان فارس، یک عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشورضمن تاکید بر اینکه استفاده از نیروهای محلی و مردمی جهت اطفای حریق ضوابط و قوانینی دارد، تصریح کرد: اطفای حریق عملیاتی تخصصی است که نیاز به امکانات و آموزش‌های کافی دارد اما متاسفانه در کشور افرادی که آموزش ندیده‌اند یا امکانات لازم را ندارند را به دل آتش می‌فرستیم و بی‌دلیل جان خود را از دست می‌دهند و قربانی حریق‌های جنگلی می‌شوند.