زمان برگزاری جشنواره نقاشی‌های ۲۰ در ۲۰ به تعویق افتاد

دبیر جشنواره نقاشی‌های ۲۰ در ۲۰ “مهربان با طبیعت” از تعویق زمان برگزاری مراسم اختتامیه و نمایشگاه نقاشی‌های ۲۰ در ۲۰ مهربان با طبیعت خبر داد.