زراعت چوب؛ اصلی‌ترین منبع تامین نیازهای چوبی کشور

مجری طرح ملی زراعت چوب سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه طرح زراعت چوب از طرح‌های مشارکتی این سازمان است و در سنوات گذشته به‌خاطر امکان بهره‌برداری از جنگل‌های طبیعی و تامین چوب از رویشگاه‌های جنگلی کشور، کمتر مورد استقبال بخش خصوصی و صاحبان صنایع قرار می‌گرفته، از توسعه و گسترش زراعت چوب در کشور خبر داد و افزود: با تصویب قانون ممنوعیت بهره‌برداری چوبی از جنگل‌ها، اکنون زراعت چوب یکی از اصلی‌ترین منابع تامین نیازهای چوبی کشور به شمار می‌رود.