رگبار و رعد و برق در ۱۴ استان کشور/ افزایش فعالیت بادهای ۱۲۰ روزه

سازمان هواشناسی با صدور هشداری نسبت به تداوم فعالیت سامانه بارشی در ۱۴ استان‌ کشور و افزایش فعالیت بادهای ۱۲۰ روزه خبر داد.