رگبار باران در نیمه شمالی استان تهران/ تداوم هوای قابل قبول در بیشتر مناطق ‌پایتخت

آسمانی ابری تا نیمه ابری، گاهی همراه با وقوع رگبار باران در نیمه شمالی استان تهران تا دو روز آینده و تداوم هوای قابل قبول در غالب مناطق ‌پایتخت طی امروز (۱۳ مرداد) مورد انتظار است.