رها سازی ۲۷۰ قطعه سهره طلایی در زیستگاه های کردستان

با تلاش محیط بانان یگان حفاظت محیط زیست شهرستان قروه، ۲۷۰ سهره طلایی در زیستگاه بدر و پریشان رهاسازی شدند.