راهکار نماینده خوی برای تحقق شرایط محیط زیست پایدار

نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز نگرانی نسبت به وضعیت زیست محیطی ایران از سید ابراهیم رئیسی خواست تا ضمن فراهم کردن شرایط محیط زیست پایدار در انتخاب وزرای نیرو، کشاورزی و رئیس سازمان محیط زیست دقت فراوانی داشته باشند.