ادامه آتش سوزی ها در مناطق ساحلی ترکیه / شمار قربانیان به ۸ تن رسید

مجموع تلفات آتش سوزی های جنگلی اخیر در ترکیه تاکنون هشت نفر اعلام شده و گزارش ها حاکیست که مناطق ساحلی همچنان درگیر حریق هستند.