ادامه آتش‌سوزی‌ها در کشورهای اروپایی و افزایش کمک‌های اتحادیه اروپا

آتش‌سوزی‌های اخیر در یونان و ترکیه که عمدتا به دلیل خشکسالی و دمای سوزان رخ داده‌اند در مجموع حدود ۱۰ کشته برجای گذاشته و ده‌ها مصدوم نیز در بیمارستان ها بستری شده‌اند.