احیای دیواره بزرگ مرجانی، شکوه و زیبایی پیشین آن را برنخواهد گرداند

کارشناسان محیط زیست در استرالیا می‌گویند: با وجود رشد دوباره صخره‌های مرجانی در سال گذشته، احتمال احیای خود به خودی “سد بزرگ مرجانیِ” این کشور با همان شکوه سابق هنوز بسیار ضعیف است.