آتش سوزی‌ها به قطب شمال رسید!

ادامه آتش سوزی‌ها در جهان، فشار غرب بر کره شمالی، ادامه پیشروی طالبان در خاک افغانستان و نگرانی ها برای بازگشایی مدارس در آمریکا از جمله موضوعات مهمی است که روزنامه‌های امروز جهان به آن‌ها پرداخته‌اند.