‌هوای ‌پایتخت برای هفتمین روز ‌پیاپی آلوده شد/ رگبار ‌پراکنده در ارتفاعات تهران

طی یک هفته گذشته هوای ‌پایتخت یک روز در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس و شش ‌پنج روز در محدوده ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت، امروز (۲۳ تیر ماه) نیز هوای ‌پایتخت برای گروه‌های حساس ناسالم است. رگبار ‌پراکنده نیز در ارتفاعات استان تهران ‌پیش‌بینی می‌شود.