کیفیت هوای قابل قبول در تهران

شرکت کنترل کیفیت هوا اعلام کرد که آلاینده شاخص هم‌اکنون «ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون» با میانگین 86 است‌ و کیفیت هوا در محدوده قابل قبول است.