وقوع بیش از ۱۳۰ مورد آتش سوزی جنگلی در مناطقی از کانادا

گزارشها حاکی از آن است در کنار موج گرمای شدید در کانادا وقوع صاعقه موجب بروز بیش از ۱۳۰ مورد آتش سوزی جنگلی در سراسر مناطق غربی این کشور شده است.