مواجهه کارشناسان محیط زیست با آلودگی‌های کرونایی/ در اولویت واکسیناسیون قرار بگیریم

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران گفت: تمام آلودگی‌های موجود در نهایت به محیط زیست ختم می‌شود و کارشناسان محیط زیست فاضلاب‌ها و پسماندها را پایش می‌کنند و در مواجهه مستقیم با آلودگی کرونایی هستند بنابراین لازم است کارشناسان محیط زیست در اولویت واکسیناسیون قرار بگیرند.