ماندگاری هوای گرم استان تهران تا فردا/ کاهش کیفیت هوای ‌پایتخت

ماندگاری هوای گرم در استان تهران تا فردا (۳ مرداد) و کاهش کیفیت هوای ‌پایتخت و برقراری شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس دور از انتظار نخواهد بود.