جایگاه شامپانزه‌های باغ وحش ارم اصلاح شود

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در خصوص وضعیت شامپانزه‌های باغ وحش ارم گفت: هیچ جای دنیا دیگر شامپانزه‌ها را به این شکل در قفس نگهداری نمی‌کنند و باید در فضاهای باز نگهداری شوند و انتظار داریم مجموعه ارم در آینده‌ای نزدیک وضعیت این شامپانزه‌ها را تعیین تکلیف کند.