بیش از یک‌ میلیون نفر در جهان، قربانیِ حوادث طبیعیِ ۵ سال گذشته

سازمان جهانی هواشناسی که ده‌ها سال است داده‌های آب و هوایی را بررسی می‌کند می‌گوید: تغییرات آب و هوایی چه با افزایش حوادث طبیعی و چه با تأثیر بر اقتصاد، بر زندگی انسانها تأثیرات شدید برجا می‌گذارد.