بچه فیل ارم «مایسا» نامیده شد/ توسعه و بهسازی جایگاه فیل در آینده نزدیک

بچه فیل دو ماهه باغ وحش ارم «مایسا» نامیده شد و دامپزشک این باغ وحش از سلامت آن و برنامه توسعه و بهسازی جایگاه‌ فیل‌های ارم خبر ‌می‌دهد.