بهره‌برداری بیش از حد منابع آب و فرونشست زمین از بحران‌های بزرگ کشور/تغییر الگوی بارندگی‌ها

رییس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور ضمن بیان اینکه ایران در کمربند پرمخاطره دنیا قرار دارد، گفت: از ۴۳ مخاطره‌ موجود در دنیا ۳۴ مخاطره در ایران وجود دارد و یکی از بحران‌های بزرگ کشور بهره‌برداری بیش از حد منابع آب و فرونشست زمین است.