انرژی‌های تجدیدپذیر فقط ۸ درصد نیاز برق جهان را تامین می‌کنند

در سال‌های اخیر میزان انتشار کربن از نیروگاه‌های سراسر جهان کاهش یافته است اما در ۱۸ ماه آینده بازگشت چشمگیری خواهند داشت.