افزایش تدریجی دمای هوای تهران/ تداوم هوای ناسالم برای گروه‌های حساس در ‌پایتخت

روند افزایش تدریجی دمای هوا در استان تهران و تداوم شرایط ناسالم هوای ‌پایتخت برای گروه‌های حساس ‌طی امروز (۲۰ تیر ماه) ‌پیش‌بینی می‌شود.