از کانادا تا هند، جولان گرمای بی‌سابقه در نیمکره شمالی

کارشناسان مطالعات اقلیمیِ جهان می‌گویند: تغییرات جوی و گازهای گلخانه‌ای مسبب موج گرمای سوزان امسال (۲۰۲۱) هستند.