آمارهایی قابل تامل از مناطقی که می‌توانند بیابانی شوند

رییس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، از کاهش حدود ۵۰ درصدی مساحت مناطق واجد شرایط استفاده از مالچ نفتی خبر داد.