آتش‌سوزی جنگلی در جنوب ترکیه قربانی گرفت

در حادثه آتش‌سوزی جنگلی در جنوب ترکیه دست کم یک تن کشته شد و ۱۰ نفر دیگر نیز در میان آتش گرفتار شدند.