۱۵۰۰همیار طبیعت بیمه شدند

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور از بیمه شدن ۱۵۰۰ همیار طبیعت خبر داد.