کاهش نسبی دمای تهران طی امروز/هوای ‌پایتخت در محدوده قابل قبول

دمای هوای استان تهران امروز (۱۸ خردادماه) به‌طور نسبی کاهش می‌یابد. پایتخت‌نشینان نیز در روز جاری هوای مطلوب تنفس می‌کنند.