پیش بینی کاهش ۹۰ درصدی زیستگاه های میمون های بزرگ در آفریقا

یافته های جدید حیات وحش نشان می دهد که میمون های بزرگ حدود ۹۰ درصد از زیستگاه های خود در آفریقا را از دست می دهند.