پایان “عصر پلاستیک” در جهان نزدیک است؟

سازمان ملل متحد این روزها در حال بررسی طرحی جدید با هدف ممنوعیت جهانیِ استفاده از یک ماده شیمیایی کلیدی است که اجرای آن می تواند نقطه شروعی برای پایان بخشیدن به عصر حکمرانیِ مواد پلاستیکی در سیاره زمین باشد.