وضعیت آسمانِ امروز تهران/ احتمال افزایش غلظت «ازن» در ‌پایتخت

از امروز تا یکشنبه (۲۷ تا ۳۰ خرداد) آسمانی صاف تا کمی ابری در استان تهران ‌پیش‌بینی می‌شود. با این حال حاکمیت جو نسبتا آرام و حضور عوامل کافی جهت تولید آلاینده ازن و احتمال افزایش غلظت این آلاینده و برقراری وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس در برخی نقاط پایتخت نیز طی امروز وجود خواهد داشت.