هوای قم در شرایط خطرناک قرار گرفت

بر اساس اطلاعات اداره کل حفاظت محیط زیست استان، شاخص کیفیت هوا در شهر قم به علت آلاینده ذرات معلق، در شرایط خطرناک قرار دارد.