هشدار هواشناسی نسبت به خیزش گرد و خاک و کاهش دید در سه استان کشور

سازمان هواشناسی کشور با صدور هشداری نارنجی رنگ از افزایش میزان سرعت باد، وزش بادشدید، خیزش گرد و خاک و کاهش دید در سه استان کشور خبر داده است.