مدیر کل دفتر مدیریت اقتصاد و فناوری محیط زیست منصوب شد

در ابلاغی از سوی معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست لیلا زمانی به عنوان مدیر کل دفتر مدیریت اقتصاد و فناوری محیط زیست منصوب شد.