علت واژگونی اتوبوس خبرنگاران در آذربایجان غربی نقص فنی اعلام شد

فرمانده انتظامی نقده گفت: نقص فنی در ترمز اتوبوس علت حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران در نقده بود.