سفیران آگاهی و عشق به زیست بوم این سرزمین، به آسمان پرکشیدند

روابط عمومی حزب جمهوریت ایران اسلامی در پی درگذشت دو تن و مصدوم شدن تعدادی از خبرنگاران محیط زیست در حادثه واژگونی اتوبوس، پیام تسلیتی صادر کرد.