در مراسم یادبود خبرنگار فقید ایسنا چه گذشت؟

مراسم یادبود «مهشاد کریمی» ـ خبرنگار فقید محیط زیست ایسنا ـ به همت این خبرگزاری و با همکاری جهاددانشگاهی برگزار شد.