تسلیت رایزن فرهنگی ایران در لبنان برای درگذشت خبرنگار ایسنا

رایزن فرهنگی ایران در لبنان در پیامی به مدیرعامل ایسنا درگذشت خبرنگار این خبرگزاری در سانحه واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در جاده ارومیه – نقده را تسلیت گفت.