تسلیت رئیس اتاق بازرگانی تهران برای درگذشت خبرنگاران ایسنا و ایرنا

رئیس اتاق بازرگانی تهران در پیامی درگذشت خبرنگاران محیط زیست ایسنا و ایرنا در حادثه واژگونی اتوبوس خبرنگاران در ارومیه را تسلیت گفت.