تسلیت دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس در پی درگذشت دو خبرنگار

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم کلیبر، خداآفرین و هوراند در مجلس، درگذشت دو خبرنگار در حادثه اتوبوس نقده را تسلیت گفت.