تسلیت استاندار آذربایجان غربی به همسر مهشاد کریمی خبرنگار ایسنا

استاندار آذربایجان غربی درگذشت مهشاد کریمی خبرنگار ایسنا را به همسر وی تسلیت گفت.