«بی‌مسئولیتی سازمان محیط زیست»؛ نمکی بر زخم جان‌های رفته

داغ دخترانمان تازه است؛ از لحظه رفتنشان بیش از ۶۰ ساعت گذشته و ناباورانه در سوگ سومین روز نبودنشان نشسته‌ایم. به غم و اندوه مبتلاییم؛ غمی که با هیچ جمله‌ای بیان نمی‌شود. لبخند همکار جوانمان در تصاویر مختلفی که این روزها دست به دست می‌چرخد و روی بنر تسلیت ابتدای در ورودی ساختمان اداره ایسنا هم جاخوش کرده، چنگ به دلمان می‌اندازد.